Jag fick nyss ett glädjande besked, åtminstonde så borde jag känna att det är det. Jag fick MVG i Etik & livsfrågor, men jag kan inte glädjas för det utan jag känner mig totalt misslyckad och gråter istället. Jag har ingen som uppskattar mitt hårda arbete för att utvecklas och för att få så bra betyg så att jag i slutändan höjer mitt snitt så jag kommer in på sjuksköterskeprogrammet. Ingen som stödjer mina drömmar att i framtiden och i slutändan få arbeta med det jag brinner för. Jag känner mig ensam. Jag känner att jag inte duger, men innerst inne vet jag att jag både duger och jag kan.

Annonser